Opnameprocedure

Een aanvraag tot opname indienen

Wenst u zich kandidaat te stellen om in een assistentiewoning van Zonnesteen te wonen, dan neemt u best contact op met onze opnameverantwoordelijke. U kunt haar bereiken op het telefoonnummer 015 61 84 00. U kunt uw aanvraag ook elektronisch versturen zoals beschreven in het inschrijvingsformulier.

Voorwaarden tot opname

In erkende assistentiewoningen moeten minstens 75 % van de bewoners 65 jaar of ouder zijn. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kan evenwel uitzonderingen toestaan.

Wachtlijst

Voor een opname in een van de assistentiewoningen houden we rekening met de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Opnameovereenkomst

Alvorens tot een opname over te gaan, sluit woonzorgcentrum Zonnesteen een schriftelijke opnameovereenkomst af met de kandidaat-bewoner of met de persoon die namens hem of haar optreedt. Deze opnameovereenkomst bevat onder meer de financiële voorwaarden en het huisreglement.