Animatie

Het animatieteam bestaat uit ergotherapeuten en animatiedeskundigen. Hun opdracht bestaat erin om het welzijn van onze bewoners te bevorderen en van ons “huis” een echte “thuis” te maken.

Dagelijks zorgen ze daarom voor een zinvolle dagbesteding. Samen met de bewoners zoeken ze permanent naar zaken die hen het leven aangenamer maken. Naast een aantal grotere activiteiten werken ze ook specifieke activiteiten voor kleinere doelgroepen uit, waarbij nu eens het geheugen, dan weer het sociale of de motoriek gestimuleerd wordt.

Wenst u enkele beelden van onze recentste animaties te bekijken? Raadpleeg dan zeker ons fotoalbum.