Kortverblijf

Omschrijving

Een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende senioren. De bewoner verblijft dag en nacht in het woonzorgcentrum.

Een centrum voor kortverblijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

De redenen voor een verblijf gaan van strikt medische problemen tot redenen van psychosociale aard en zijn bijgevolg erg breed in te vullen:

  • Voor rust of herstel na een ziekenhuisopname of op advies van de huisarts
  • Na opname in een ziekenhuis of bij herstel van een partner of mantelzorger
  • Bij woningnood: bv. panne aan de centrale verwarming of een waterlek.
  • Het op krachten komen, de eenzaamheid doorbreken, een verlies verwerken…
  • Tijdens vakantie van familie, bejaardenhulp…

Capaciteit

Zonnesteen beschikt over 5 woongelegenheden voor kortverblijf.

De zorg- en dienstverlening in het kader van een opname in kortverblijf is identiek aan deze voor permanent verblijf in het woonzorgcentrum.

Voorwaarden

Een opname is mogelijk vanaf de leeftijd van 65 jaar.

Een zorgbehoevende bewoner kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in kortverblijf.