Opnameprocedure

Aanvraag

Wenst u zichzelf of een familielid in te schrijven, dan kunt u met ons contact opnemen op het nummer 015 61 84 00. U kunt uw inschrijvingsformulier en KATZ evaluatie ook via e-mail of per post versturen.

Elke aanvraag voor opname wordt behandeld door een multidisciplinair team. Wij kunnen echter niet aan elke aanvraag een gunstig gevolg geven. De aanvraag voor opname baseert zich op de administratieve, sociale en medische gegevens van de kandidaat-bewoner. Stuur ons daarom alle benodigde informatie door.

Voorwaarden

De kandidaat-bewoner moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • 65 jaar of ouder zijn. Uitzonderingen kunnen aanvaard worden mits het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid haar goedkeuring verleent;
  • Een positief advies, ontvangen van onze opnamedienst;
  • Een volledig medisch dossier voorleggen dat o.a. de algemene gezondheidstoestand en de te volgen medicatie bevat.

Wachtlijst

Bij de evaluatie van de aanvraag tot opname houden wij rekening met de graad van zorgbehoevendheid van de kandidaat-bewoner, met de hoogdringendheid van een eventuele opname en met de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Opnameovereenkomst

Voor de opname ondertekenen wij een schriftelijke opnameovereenkomst met de kandidaat-bewoner of met de persoon die gemachtigd is om in zijn naam en voor zijn rekening te handelen. Deze overeenkomst bevat onder andere de financiële voorwaarden en het interne huisreglement.