Palliatieve zorgen

Omschrijving

Wanneer elke kans op genezing verdwenen is, dan komt de klemtoon te liggen op de kwaliteit en het comfort van de zieke.

Veel bewoners kiezen er in dat geval voor om in de vertrouwde en veilige omgeving van het woonzorgcentrum te blijven. De geborgenheid die heerst laat de bewoner en zijn familie toe om deze laatste fase samen te dragen.

Principe

Palliatieve zorgen versnellen het overlijden niet, maar ze stellen het ook niet uit. Er worden geen handelingen gesteld die het leven kunnen verlengen of verkorten. Via efficiënte pijn- en symptoombestrijding kan de bewoner de laatste dagen in de best mogelijke omstandigheden doorbrengen. Veel aandacht gaat ook naar het rouwproces van de familie.

Het palliatieve zorgteam

Palliatieve totaalzorg ligt op het raakvlak van de medische, paramedische, psychische, sociale en spirituele zorgverlening. Omdat deskundigheid op al deze terreinen vereist is, is een sterk doorgedreven teamwerk onontbeerlijk. Het palliatieve zorgteam van Zonnesteen bestaat uit:

  • het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel
  • het afdelingshoofd
  • de behandelende arts
  • de palliatieve verpleegkundige

Het team palliatieve zorgen waakt samen met het verzorgend personeel permanent over de kwaliteit van de geleverde zorgen. Zij zien er ook op toe om de omgeving van de bewoner zoveel mogelijk te informeren, en ze nemen de tijd om op al uw vragen te antwoorden.