Verzorgingsaanbod 

Algemene verzorging

Wij hechten veel belang aan het behoud van uw autonomie en vrijheid. In Zonnesteen kunt u zich naar believen en in alle vrijheid en veiligheid bewegen in een open en aangename ruimte. En uw familie en bezoekers zijn welkom in het woonzorgcentrum.

Ons verplegend en verzorgend personeel staat u bij voor alle hulp die u nodig heeft bij de dagdagelijkse taken op het gebied van verpleging, verzorging, persoonlijke hygiëne, incontinentie, assistentie bij de maaltijden en zo meer.

De verpleegkundigen staan daarenboven in voor de technische handelingen en garanderen de continuïteit van de verzorging.

Voor elke bewoner wordt een verzorgingsplan opgemaakt en bijgehouden. Dit gebeurt in nauw overleg met de behandelende arts (die de bewoner vrij mag kiezen).

Aangepaste verzorging

Elke verdieping beschikt over een moderne verzorgingsinfrastructuur, en onze deskundige ploeg van verplegers, verzorgers, kinesisten en ergotherapeuten omringt u met de allerbeste zorgen wat ook uw gezondheidstoestand is.  Onze rol beperkt zich niet tot stimulering tot zelfzorg tot totaalzorg, maar ook om u te stimuleren om uw autonomie, uw potentieel, te behouden.

Dementie

Dementie vereist een begeleiding die verder gaat dan de behandeling van de ziekte. Een aangepaste opvolging, ondersteuning bij dagdagelijkse handelingen en de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon zijn elk op zich onmisbare schakels voor het welzijn van de bewoner.

Deze veilige en geruststellende omgeving vindt u bij woonzorgcentrum Zonnesteen. Een gespecialiseerd team neemt de zorgen van zij die lijden aan deze ziekte op zich en helpt hen op een gerichte en menselijke manier.

Palliatieve zorgen

Residenten die palliatieve zorgen nodig hebben, worden bij ons even warm onthaald als andere bewoners. Wij streven naar een optimale begeleiding van onze bewoners en hun naasten. Meer informatie kunt u terugvinden op de pagina palliatieve zorgen.